Regionalny Program Województwa Opolskiego | Strona internetowa RPO WO 2014-2020 - rpo-test-ocrg.opolskie.pl

ban-header-left.png d3f4ccd4d659abc12a1daadca676183d
smakuj życie Unia Europejska
Opcje zaawansowane

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

ban-newsletter.png 814f67c64650a461ba76ce857ecf10ae

Szanowni Państwo,

w związku z nowelizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, modyfikacji uległy opisane w punkcie 14 sekcji 6.5.2 wymogi dotyczące publikacji zapytań ofertowych przez podmioty nie posiadające statusu beneficjenta.

Zgodnie z tym punktem podmioty wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności przed podpisaniem umowy o dofinansowanie a po ogłoszeniu naboru wniosków, będą zobowiązane do publikacji zapytań ofertowych na stronie wskazanej przez instytucję ogłaszająca nabór tj. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Pełną treść dokumentu można znaleźć pod adresem

http://rpo.ocrg.opolskie.pl/dokument-114-wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci.html

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Ostatnia modyfikacja: 08.01.2018Przez: OCRG
Wyświetleń: 382
punkt informacyjny

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul. Krakowska 38, 45-075 Opole
tel: 48 77 403 36 60, 48 77 403 36 61
info@ocrg.opolskie.pl

narodowa strategia spójności unia europejska