Regionalny Program Województwa Opolskiego | Strona internetowa RPO WO 2014-2020 - rpo-test-ocrg.opolskie.pl

ban-header-left.png ba27939520cf019bebdf4500aa681c42
smakuj życie Unia Europejska
Opcje zaawansowane

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

ban-newsletter.png b44fb17b971a0993c2ebc0048afb75a9

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi II Konkurencyjna gospodarka dla działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja w ramach RPO WO 2014-2020, z dnia 21.08.2015 r., Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014–2020 (IP RPO WO 2014-2020) informuje o zmianie Regulaminu konkursu dla ww. działania, w zakresie wydłużenia terminu naboru do dnia 7.10.2015 r., a tym samym zmiany terminu naboru z 23.09.2015 r.–30.09.2015 r. na 23.09.2015 r.–7.10.2015 r.
Konieczność dokonania zmiany w Regulaminie wynika z decyzji Zarządu Województwa Opolskiego (Zarząd WO), który w dniu 22.09.2015 r. przyjął wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 w zakresie kryterium merytorycznego szczegółowego obowiązującego dla I naboru do działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja RPO WO 2014-2020. Mając na uwadze powyższe Zarząd WO podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie dofinansowania do dnia 07.10.2015 r. w celu umożliwienia potencjalnym Wnioskodawcom poprawnego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Ostatnia modyfikacja: 23.09.2015Przez: M.Nowak
Wyświetleń: 1557
punkt informacyjny

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul. Krakowska 38, 45-075 Opole
tel: 48 77 403 36 60, 48 77 403 36 61
info@ocrg.opolskie.pl

narodowa strategia spójności unia europejska