Regionalny Program Województwa Opolskiego | Strona internetowa RPO WO 2014-2020 - rpo-test-ocrg.opolskie.pl

ban-header-left.png f9fd60eed8d6a81396738f2987ae0fd4
smakuj życie Unia Europejska
Opcje zaawansowane

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię konkurs:

UWAGA - to jest treść archiwalna

(Zobacz wersję aktualną)

8 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 2848/2016 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego [wersja nr 15]. Zapisy dokumentu obowiązują od 8 listopada 2016 r. Zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217) komunikat dotyczący przyjęcia 15 wersji SZOOP EFRR zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Ostatnia modyfikacja: 23.01.2017Przez: administrator
punkt informacyjny

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul. Krakowska 38, 45-075 Opole
tel: 48 77 403 36 60, 48 77 403 36 61
info@ocrg.opolskie.pl

narodowa strategia spójności unia europejska