Regionalny Program Województwa Opolskiego | Strona internetowa RPO WO 2014-2020 - rpo-test-ocrg.opolskie.pl

ban-header-left.png 87930ecfd009fb6af119c5d57810f70a
smakuj życie Unia Europejska
Opcje zaawansowane
Zakończony
od 23.09.2015 do 07.10.2015

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ogłasza nabór w ramach Działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) na lata 2014-2020.

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór wniosków:

Etap naboru
Status
  •  
  •  
  •  
Priorytet / Działanie
Wyjaśnienie Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 w zakresie kryterium merytorycznego szczegółowego obowiązującego dla I naboru do działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja RPO WO 2014-2020
22.09.2015

Wskazane w definicji kryterium merytorycznego szczegółowego pn. Koszty dotyczące promocji przedsiębiorstwa w tym udziału w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych stanowią mniejszą część kosztów kwalifikowanych projektu obowiązującego dla I naboru do działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja RPO WO 2014-2020 sformułowanie pozostałe koszty kwalifikowane należy rozumieć jako pozostałe koszty kwalifikowane odnoszące się i dotyczące bezpośrednio kosztów promocji, przy uwzględnieniu kosztów wszystkich trzech możliwych do realizacji typów projektów w ramach przedmiotowego naboru.

Poniższy przykład stanowi zobrazowanie ww. zapisów.

Typ projektu 1 = 80 000 PLN

Typ projektu 2 = 100 000 PLN

Typ projektu 3 = ?

80 000 PLN + 100 000 PLN = 180 000 PLN (zsumowując wszystkie koszty kwalifikowane oprócz kosztów promocji).

Koszt kwalifikowany ogółem stanowi niewiadomą „x”

Wiemy, że 51% kosztu kwalifikowanego ogółem stanowi koszt kwalifikowany projektu (pierwszy i drugi typ) bez kosztów promocji, stąd:

0,51 x = 180 000 PLN

x = 180 000 PLN: 0,51

x = 352 941,18 PLN

Najwyżej 49% tak otrzymanego kosztu kwalifikowanego ogółem możne stanowić

koszt promocji, zatem :

352 941,18 x 49 % = 172 941,18 PLN– ustalony limit kosztów dla 3 typu projektu.

Podsumowując:

Typ projektu 1 = 80 000 PLN

Typ projektu 2 = 100 000 PLN

Typ projektu 3 = 172 941,18 PLN

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Ostatnia modyfikacja: 22.09.2015Przez: A.Glinski
punkt informacyjny

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul. Krakowska 38, 45-075 Opole
tel: 48 77 403 36 60, 48 77 403 36 61
info@ocrg.opolskie.pl

narodowa strategia spójności unia europejska