Regionalny Program Województwa Opolskiego | Strona internetowa RPO WO 2014-2020 - rpo-test-ocrg.opolskie.pl

ban-header-left.png e40a84ee52f088ca81c483834bc3f8a8
smakuj życie Unia Europejska
Opcje zaawansowane

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

ban-newsletter.png f30e624d5297473a31103284cbb5c741

W związku z zapisem sekcji 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ogłasza się, że  z dniem 7 grudnia 2015 r. została uruchomiona strona internetowa: http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

poświęcona prowadzonym postępowaniom o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W celu spełnienia zasady konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.3 ww. Wytycznych od dnia 1 stycznia 2016 r. Beneficjenci mają obowiązek upubliczniania na stronie internetowej http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl zapytania ofertowe oraz wyniki postępowania dla upublicznionych od tego dnia zapytań ofertowych.

Powyższe dotyczy Beneficjentów w przypadku których udzielono zamówienia o wartości przekraczającej 50 tys. zł netto.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Ostatnia modyfikacja: 21.12.2015Przez: administrator
Wyświetleń: 2138
punkt informacyjny

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul. Krakowska 38, 45-075 Opole
tel: 48 77 403 36 60, 48 77 403 36 61
info@ocrg.opolskie.pl

narodowa strategia spójności unia europejska