Regionalny Program Województwa Opolskiego | Strona internetowa RPO WO 2014-2020 - rpo-test-ocrg.opolskie.pl

ban-header-left.png 3880eb6adbadeb80726b059c19749b5f
smakuj życie Unia Europejska
Opcje zaawansowane

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

ban-newsletter.png 6241e993ba24c9652e05e79dd2778b23

KOMUNIKAT INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

 

z dnia 15 grudnia 2015 r.

 

w sprawie uruchomienia Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich

 

W związku z zapisem sekcji 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ogłasza się, że  z dniem 7 grudnia 2015 r. została uruchomiona strona internetowa: http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

poświęcona prowadzonym postępowaniom o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

            W celu spełnienia zasady konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.3 ww. Wytycznych od    dnia 1 stycznia 2016 r. Beneficjenci mają obowiązek upubliczniania na stronie internetowej http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl zapytania ofertowe oraz wyniki postępowania dla upublicznionych od tego dnia zapytań ofertowych.

Powyższe dotyczy Beneficjentów w przypadku których udzielono zamówienia o wartości przekraczającej 50 tys. zł netto.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Ostatnia modyfikacja: 15.12.2010Przez: Jacek Baranowski
Wyświetleń: 2056
punkt informacyjny

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul. Krakowska 38, 45-075 Opole
tel: 48 77 403 36 60, 48 77 403 36 61
info@ocrg.opolskie.pl

narodowa strategia spójności unia europejska