Regionalny Program Województwa Opolskiego | Strona internetowa RPO WO 2014-2020 - rpo-test-ocrg.opolskie.pl

ban-header-left.png 1eeab0418b4149e1dddc2c67b866d385
smakuj życie Unia Europejska
Opcje zaawansowane

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię stronę:

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia w ramach RPO WO 2014-2020 masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do wiedzy, w jaki sposób są wykorzystywane jej zasoby finansowe. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej.

Opis twoich obowiązków w zakresie informacji i promocji znajduje się w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności.

Przedstawione w  Podręczniku zasady tworzenia zestawień znaków oraz obowiązkowy wzór tablicy informacyjnej i pamiątkowej oraz przykładowy wzór plakatu zostały zawarte w Karcie wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

pdf.png  Karcie wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
  PDF, 1.6 MB

Ogólne zasady

Informacje o dofinansowaniu powinieneś podawać w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych, jakie w związku z nim podejmujesz. Nie istnieje jeden obowiązkowy, z góry określony zestaw działań informacyjno-promocyjnych, które musisz zrealizować – trzeba wybrać takie działania, które będą zgodne celem Twojego projektu oraz jego charakterem i skalą.

Ponadto powinieneś też odpowiednio oznaczać dokumenty dotyczące projektu, które będziesz publikować np.: dokumentację przetargową, ogłoszenia, raporty, publikacje, materiały dla prasy etc. Ta sama zasada obowiązuje Cię w przypadku dokumentów i materiałów przeznaczonych dla uczestników projektów np. zaświadczeń, certyfikatów, materiałów informacyjnych, programów szkoleń i warsztatów, list obecności.

Masz też obowiązek oznaczenia miejsca projektu plakatem informacyjnym. W przypadku projektów dofinansowanych na ponad 500 tys. euro (dotyczących infrastruktury lub prac budowlanych albo zakupu środków trwałych) beneficjenci zamiast plakatów umieszczają tablice informacyjne i/lub tablice pamiątkowe. Plakaty albo tablice informacyjne umieszcza się w trakcie trwania projektu, a tablice pamiątkowe po jego zakończeniu.

Czy masz stronę internetową? Jeśli tak, także na niej umieść krótki opis projektu i wstaw znaki Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich. Ważne jest, aby flaga UE i napis Unia Europejska widać było od razu w momencie wejścia na stronę www.

Nie zapomnij udokumentować swoich działań informacyjnych i promocyjnych. Podstawowe obowiązki nie są uciążliwe, ale konieczne. Ich wypełnienie będzie mogło zostać skontrolowane, podobnie jak przestrzeganie innych wymagań związanych z realizacją projektów.

Jako beneficjent Funduszy Europejskich masz nie tylko obowiązki informacyjne, ale też możliwości skorzystania z rożnych form promocji projektu we współpracy z instytucjami, które zajmują się Funduszami Europejskimi.

Obowiązkowe oznaczenia

Jeżeli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich musisz oznaczać:

  • działania informacyjne i promocyjne,
  • dokumenty związane z projektem podawane do wiadomości publicznej i przeznaczone dla uczestników projektów,
  • miejsca realizacji współfinansowanego przedsięwzięcia.

Każde oznaczenie musi zawierać następujące znaki:

  • znak Funduszy Europejskich (właściwy dla danego programu),
  • znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu).

Ponadto w przypadku projektów współfinansowanych z RPO WO 2014-2020 obowiązkowym elementem jest również:

  • logo promocyjne Opolskie Kwitnące.

Znak Funduszy Europejskich

Znak Funduszy Europejskich złożony jest z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy programu, z którego korzystasz. W przypadku RPO WO 2014-2020 jest to:

Znak Unii Europejskiej

Znak Unii Europejskiej składa się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy funduszu, który współfinansuje Twój projekt.

W przypadku osi RPO WO 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest to:

W przypadku osi RPO WO 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest to:

W przypadku działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego jest to:

Logo promocyjne Opolskie Kwitnące:

Logo promocyjne Opolskie Kwitnące powinno być stosowane zgodnie z zasadami określonymi  w Systemie identyfikacji wizualnej Województwa Opolskiego.

pdf.png  System identyfikacji wizualnej Województwa Opolskiego
  PDF, 14 MB

Jak oznaczać projekty z wielu programów lub funduszy?

Jeżeli Twoje działanie informacyjne lub promocyjne, dokument albo materiał dotyczy:

  • projektów realizowanych w ramach kilku programów należy stosować wspólny znak Fundusze Europejskie.
  • projektów dofinansowanych z więcej niż jednego funduszu polityki spójności należy stosować znak Unii z tekstem: Unia Europejska i Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne:

Zestawienie znaków

Przykładowe zestawienia znaków dla RPO WO 2014-2020 składają się z:

Widoczność znaków

Znak Funduszy Europejskich oraz znak Unii Europejskiej muszą być zawsze umieszczone w widocznym miejscu. Ich umiejscowienie oraz wielkość muszą być odpowiednie do charakteru i wielkości materiału, przedmiotu czy dokumentu. Musisz zwrócić szczególną uwagę, żeby znaki i napisy były czytelne dla odbiorcy i wyraźnie widoczne.

Kolejność znaków

Znak Funduszy Europejskich znajduje się zawsze z lewej strony, a znak Unii Europejskiej z prawej strony. W przypadkach, gdy nie możesz umieścić znaków w poziomie, możesz wykorzystać pionowe ułożenie znaków, w którym znak Funduszy Europejskich z nazwą programu znajduje się na górze, a znak Unii Europejskiej na dole.

Liczba znaków

Liczba znaków zestawionych ze sobą nie może przekraczać czterech łącznie ze znakami Funduszy Europejskich oraz Unii Europejskiej. Dodatkowe znaki, jeśli są potrzebujesz, możesz umieścić w innej linii. Musisz jednak przestrzegać zasady, że jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne dodatkowe znaki, to nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od symbolu (flagi) Unii Europejskiej. W zestawieniu znaków możesz dodatkowo dodać logo beneficjenta. Nie możesz natomiast umieszczać znaków wykonawców, którzy wykonują działania i usługi w ramach projektu, a którzy nie są beneficjentami.

Tablice informacyjne i pamiątkowe

W Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 określone zostały wzory tablic. Tam również znajduje się opis Twoich obowiązków w zakresie informacji i promocji, szczegółowe informacje dotyczące stosowania i budowy znaków znajdziesz w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.

Logotypy do pobrania:

Znak Unii Europejskiej dla projektów dotyczących wyłącznie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

UE EFRR.zip

Znak Unii Europejskiej dla projektów dotyczących wyłącznie Europejskiego Funduszu Społecznego:

UE EFS.zip

Znak Unii Europejskiej dla projektów dotyczących więcej niż jednego funduszu:

UE EFSI.zip

Znak Funduszy Europejskich dla RPO WO 2014-2020:

FE Program regionalny poziom polski.zip

FE Program regionalny pion polski.zip

FE Program regionalny poziom angielski.zip

FE Program regionalny pion angielski.zip

Logotyp Opolskie kwitnące:

Opolskie kwitnące.zip

Zestawienia znaków:

Zestawienia znaków z logotypem Opolskie kwitnące wersje poziome.zip

Zestawienia znaków z logotypem Opolskie kwitnące wersje pionowe.zip

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Ostatnia modyfikacja: 24.08.2015Przez: Concept INTERMEDIA
punkt informacyjny

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul. Krakowska 38, 45-075 Opole
tel: 48 77 403 36 60, 48 77 403 36 61
info@ocrg.opolskie.pl

narodowa strategia spójności unia europejska