Regionalny Program Województwa Opolskiego | Strona internetowa RPO WO 2014-2020 - rpo-test-ocrg.opolskie.pl

ban-header-left.png 8b1389d78eb9e4d86f77810164d44eee
smakuj życie Unia Europejska
Opcje zaawansowane

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

ban-newsletter.png 6ef9e95282b171a544aaeeb7ff18a9e9
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił II nabór uzupełniający na kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone do poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie oraz regulamin znajdują się w zakładce O programie » Baza ekspertów oceniających projekty.

pdf.png  Ogłoszenie o II naborze uzupełniającym na kandydatów na ekspertów do poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych
  PDF, 304 kB
pdf.png  Regulamin pracy komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach RPO WO 2014-2020 wersja nr 5
  PDF, 464 kB
pdf.png  Załącznik nr 1 – Działania/poddziałania RPO WO 2014-2020, w ramach których istnieje możliwość ubiegania się o ujęcie w Wykazie kandydatów na ekspertów
  PDF, 332 kB
pdf.png  Załącznik nr 2 – Karta weryfikacji wniosku osoby ubiegającej się o ujęcie w wykazie kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach RPO WO 2014-2020
  PDF, 430 kB
doc.png  Załącznik nr 3 – Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach RPO WO 2014-2020 (wersja edytowalna)
  DOC, 101 kB

pdf.png  Załącznik nr 4 – Protokół z posiedzenia prac komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach RPO WO 2014-2020
  PDF, 217 kB

pdf.png  Załącznik nr 5 – Karta oceny spełnienia warunków uzyskania akredytacji przez osobę ujętą w Wykazie kandydatów na ekspertów w ramach RPO WO 2014-2020
  PDF, 214 kB

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Ostatnia modyfikacja: 24.08.2016Przez: M.Nowak
Wyświetleń: 1005
punkt informacyjny

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul. Krakowska 38, 45-075 Opole
tel: 48 77 403 36 60, 48 77 403 36 61
info@ocrg.opolskie.pl

narodowa strategia spójności unia europejska