Regionalny Program Województwa Opolskiego | Strona internetowa RPO WO 2014-2020 - rpo-test-ocrg.opolskie.pl

ban-header-left.png 71f4a67c788a8189bd0478453bf2a909
smakuj życie Unia Europejska
Opcje zaawansowane

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię konkurs:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wersja nr 5 – zmiany finansowe, dokonane w celu niwelowania negatywnych skutków związanych z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19.

W związku z trudną sytuacją jednostek zdrowia oraz firm wywołaną pandemią koronawirusa COVID-19 w województwie opolskim, koniecznym było szybkie podjęcie działań, mających na celu niwelowanie skutków pandemii w poszczególnych obszarach przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 2425/2020 z dnia 23 marca 2020 r. oraz Uchwałą nr 2554/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. podjął decyzję o realokacji środków w ramach RPO WO 2014-2020 mającą na celu niwelowanie negatywnych skutków związanych z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa COVID – 19.

Przedmiotowe zmiany RPO WO 2014-2020 uzyskały pozytywną opinię ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie zgodności z Umową Partnerstwa oraz w dniu 23 kwietnia 2020 r. zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WO 2014-2020 zgodnie z art. 14ka ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

24 kwietnia 2020 r. Komisja Europejska (KE) notyfikowała w systemie SFC zmiany finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, wyrażając tym samym zgodę na realokację środków w ramach RPO WO 2014-2020 mającą na celu niwelowanie negatywnych skutków związanych z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa COVID – 19.

Wydatki dokonywane w ramach RPO WO 2014-2020 w związku z niwelowaniem negatywnych skutków związanych z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19 są kwalifikowalne od 1 lutego 2020 r.

Z uwagi na przyjęcie przez KE szybkiej ścieżki procedowania jedynie zmian finansowych, w kolejnej wersji Programu zostaną uwzględnione również zmiany merytoryczne RPO WO 2014-2020, dotyczące niwelowania negatywnych skutków związanych z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa COVID – 19 w województwie opolskim.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych  w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. w przypadku gdy na skutek wystąpienia COVID-19 konieczne jest dokonanie zmiany programu operacyjnego, wyłączony został obowiązek przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko Programu.

Poniżej zamieszczamy Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wersja nr 5. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

Obowiązuje od: 15-04-2020

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Ostatnia modyfikacja: 14.07.2020Przez: administrator
punkt informacyjny

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul. Krakowska 38, 45-075 Opole
tel: 48 77 403 36 60, 48 77 403 36 61
info@ocrg.opolskie.pl

narodowa strategia spójności unia europejska