Regionalny Program Województwa Opolskiego | Strona internetowa RPO WO 2014-2020 - rpo-test-ocrg.opolskie.pl

ban-header-left.png 6db67a83fab23f3313e71cf11a20d190
smakuj życie Unia Europejska
Opcje zaawansowane

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

ban-newsletter.png c8fd8452199537b88a66402e7a95207b

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, w projektach objętych regionalną pomocą inwestycyjną (RPI) nie wylicza się już dla MŚP warunków dot. inwestycji początkowej.

Art. 14 ust. 7 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) („GBER”) w brzmieniu:

W przypadku pomocy przyznanej na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych. W przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac. – nie obowiązuje dla MŚP.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Ostatnia modyfikacja: 13.02.2019Przez: M.Nowak
Wyświetleń: 1549
punkt informacyjny

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul. Krakowska 38, 45-075 Opole
tel: 48 77 403 36 60, 48 77 403 36 61
info@ocrg.opolskie.pl

narodowa strategia spójności unia europejska