Regionalny Program Województwa Opolskiego | Strona internetowa RPO WO 2014-2020 - rpo-test-ocrg.opolskie.pl

ban-header-left.png bff90ab001337a36e8189520e51fb112
smakuj życie Unia Europejska
Opcje zaawansowane

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię stronę:

Jednym z wyzwań, z którymi zmierzymy się w najbliższych latach jest lepsze dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy. Pomogą
w tym Fundusze Europejskie, w szczególności Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Dzięki funduszom szkołom i uczelniom łatwiej będzie przekazywać umiejętności potrzebne polskiej gospodarce. Dodatkowo, fundusze wspierać będą edukację osób dorosłych.

Edukacja dorosłych

Skłonność Polaków w wieku powyżej 24 lat do uczenia się jest niska. Dlatego Fundusze Europejskie wspierać będą zmianę lub podniesienie kwalifikacji zawodowych (w szczególności językowych i komputerowych), zdobycie nowych umiejętności i rozwijanie tych już posiadanych. Ułatwi to znalezienie nowej pracy lub utrzymanie już posiadanej. Oprócz kształcenia i szkoleń osoby dorosłe będą mogły skorzystać z doradztwa edukacyjnego i zawodowego.

W niektórych województwach zostanie wprowadzony tzw. podmiotowy systemy finansowania usług rozwojowych, który gwarantuje osobom chcącym się uczyć – możliwość samodzielnego wyboru usługi, a realizatorom szkoleń – szybką reakcję i dostosowanie oferty do pojawiających się potrzeb (tzw. usługi szyte na miarę). Mechanizm będzie się opierał (w zależności od regionu) albo na systemie bonów szkoleniowych, albo refundacji kosztów usługi połączonej z promesą.

System obejmie także projekty kompleksowe, połączone z diagnozą potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw.

Szkoły zawodowe

Fundusze będą wspierać współpracę szkół zawodowych z pracodawcami. Dzięki dofinansowaniu szkołom łatwiej będzie:

  • przygotowywać programy nauczania wspólnie z pracodawcami,
  • organizować zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe dla uczniów,
  • prowadzić wspólnie z pracodawcami kwalifikacyjne kursy zawodowe,
  • zwiększać udział pracodawców w organizacji praktyk i staży dla nauczycieli kształcenia zawodowego,
  • zwiększać dostęp uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii,
  • współpracować z pracodawcami w zakresie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego,
  • prowadzić doradztwo zawodowe.

Wsparcie otrzymają zwłaszcza uczniowie szkół zawodowych, którzy nie są młodocianymi pracownikami i nie uczestniczą
w przygotowaniu zawodowym u pracodawców. Dotyczy to ok. 40% uczniów zasadniczych szkół zawodowych (60% uczniów tych szkół to młodociani pracownicy) oraz uczniów techników, na których w szczególności skupi się wsparcie.

Ponadto ze wsparcia będą mogli skorzystać nauczyciele uczący zawodu. Będą mogli doskonalić swoje umiejętności we współpracy
z uczelniami i rynkiem pracy, np. poprzez praktyki i staże w przedsiębiorstwach. Dodatkowo szkoły zawodowe będą mogły skorzystać ze wsparcia w zakresie poradnictwa edukacyjno-zawodowego.

W kształceniu zawodowym bardzo ważne jest, by warunki prowadzenia zajęć odzwierciedlały prawdziwe warunki pracy w nauczanych zawodach. Dlatego szkoły zawodowe będą otrzymywać dofinansowanie na wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych

Edukacja dla biznesu

Wsparcie z funduszy skierowane będzie głównie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i będzie skoncentrowane w szczególności na usługach doradczych i szkoleniowych. Korzystanie z usług wspieranych z EFS będzie wymagało od przedsiębiorcy udziału w kosztach.

O tym, jakie szkolenia będą finansowane, decydować będą potrzeby samych przedsiębiorców. To przedsiębiorca będzie decydował
o zakresie udzielanego wsparcia. Umożliwią to tzw. podmiotowe systemy finansowania usług rozwojowych, gwarantujące przedsiębiorcom możliwość samodzielnego podejmowania decyzji o wyborze usług edukacyjnych oraz szybką reakcję na pojawiające się potrzeby (tzw. usługi szyte na miarę).

Ponadto w celu zapewnienia dostępu do wysokiej jakości usług w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) uruchomiony zostanie Rejestr Usług Rozwojowych (RUR). Będzie on zawierał informacje o podmiotach świadczących usługi edukacyjne współfinansowane zarówno ze środków EFS, jak i ze środków prywatnych wraz z ich ofertą.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Ostatnia modyfikacja: 21.08.2015Przez: Concept INTERMEDIA
punkt informacyjny

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul. Krakowska 38, 45-075 Opole
tel: 48 77 403 36 60, 48 77 403 36 61
info@ocrg.opolskie.pl

narodowa strategia spójności unia europejska