Regionalny Program Województwa Opolskiego | Strona internetowa RPO WO 2014-2020 - rpo-test-ocrg.opolskie.pl

ban-header-left.png 96ebffffe4c7530d55e5932739418d9f
smakuj życie Unia Europejska
Opcje zaawansowane

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię stronę:

2. Na co można otrzymać dofinansowanie?

W Regionalnym Programie dla województwa opolskiego przewiduje się dofinansowanie zróżnicowanych projektów – począwszy od budowy dróg, przez wsparcie rozwoju przedsiębiorstw i innowacyjności, aż po działania dopasowujące kompetencje osób poszukujących pracy do potrzeb pracodawców czy pomoc młodym mamom w powrocie do aktywności zawodowej.

Dofinansowanie można otrzymać między innymi na:

 • współpracę świata nauki z biznesem;
 • podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw regionu;
 • projekty przyczyniające się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń;
 • projekty sprzyjające ochronie środowiska, mające na celu np. ograniczenie ilości odpadów czy zwiększenie ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
 • przeciwdziałanie zagrożeniom m.in. powodziowym;
 • rozwój sieci transportowej;
 • kursy, szkolenia, podnoszące kwalifikacje zawodowe;
 • projekty mające na celu włączenie społeczne osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem;
 • podnoszenie jakości usług zdrowotnych i społecznych;
 • edukację, opiekę przedszkolną;
 • rozbudowę i wyposażenie ośrodków opieki na osobami starszymi, w tym niepełnosprawnymi.

Lista przedsięwzięć na które można ubiegać się o dofinansowanie znajduje się w zakładce Co można zrealizować.

3. Jakie mogą być formy wsparcia?

1. Kto może otrzymać dofinansowanie?

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Ostatnia modyfikacja: 21.08.2015Przez: Concept INTERMEDIA
punkt informacyjny

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul. Krakowska 38, 45-075 Opole
tel: 48 77 403 36 60, 48 77 403 36 61
info@ocrg.opolskie.pl

narodowa strategia spójności unia europejska